De CVAH

De organisatie die waakt over de belangen van de marktondernemer

Zo’n honderd jaar geleden werd de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel opgericht. En dat was niet voor niets. Want een markt wordt gevormd door een groep individuele ondernemers, die er allemaal belang bij hebben dat een markt mooi is ingericht en gezelligheid uitstraalt. Want een mooie en gezellige markt trekt meer klanten.

Om een markt succesvol te maken moeten goede afspraken worden gemaakt. Niet alleen met elkaar, maar ook met de gemeente, de brandweer, de politie, etc. Dat is een complex gebeuren. Daarom is er de CVAH, een professionele organisatie die waakt over de belangen van de marktondernemer, die namens de marktondernemers met de gemeenten onderhandelt en allerlei andere instanties. Een organisatie die beschikt over veel ervaring en kennis van zaken.

En dat doet de CVAH al bijna een eeuw lang met succes. Er is de afgelopen honderd jaar veel bereikt. Door hun krachten bundelen hebben kooplieden de afgelopen eeuw enorm veel bereikt en is het beroep van koopman sterk geprofessionaliseerd.

Wat doet de CVAH allemaal voor u:

  • Persoonlijk belang
  • Training & Advies
  • Trainingen & Workshops
  • Advies op het gebied van personeelsbeleid en de inhoud van uw RI&E
  • Promotionele activiteiten
  • Maandelijks vakblad De Koopman

Juridisch Loket
Als lid van de CVAH komt u in aanmerking voor juridisch advies en/of juridische bijstand door ons juridisch loket en/of de huisadvocaat van de vereniging.

Kortingen & Verzekeringen
De CVAH Verzekeringsdienst biedt de ondernemer aantrekkelijke verzekeringspakketten tegen een scherpe prijs

Samen staan we sterker
De CVAH zit regelmatig met kennis van zaken bij gemeenten aan tafel voor bijvoorbeeld marktverplaatsingen, herindeling van de markt, branchering en marktregelgeving. Veel gemeenten zien de CVAH als een onafhankelijke gesprekspartner bij dergelijke onderwerpen. Zo worden de lokale ondernemers maximaal ondersteund bij hun markt.

Met uw lidmaatschap steunt u de CVAH en daarmee het welzijn van de ambulante handel. De CVAH behartigt de belangen van marktondernemers en werkt daarbij samen met de Kamer van Koophandel, werkgevers- en werknemersorganisaties, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging van Marktbeheerders.